Kakvi će se potezi povući kad je hrvatska ženska košarka u pitanju?

U današnjem izdanju Večernjeg lista Aleksandar Petrović, najvjerojatnije budući dopredsjednik HKS-a za košarkaška pitanja, pored ostalog je najavio dodatne promjene u Savezu:

– Naš Upravni odbor će se širiti, ponajprije zbog nužnosti da u njemu imamo i žene. Osim toga smatram da bismo trebali ukinuti Stručni savjet ovakav kakav je dosad bio, a bio je paravan za provođenje Radićeve volje. Predsjednik Šuker tako ne misli, no to nije raskol među nama, nego drugačije gledanje na stvari.

Ovaj portal prati buduće poteze u oblasti hrvatske ženske košarke. Ne raduje nas što se govori u jednini kad HKS ima dva stručna savjeta – za mušku i za žensku košarku. Treba ukinuti obadva ovakvi kakvi su. Potom, hoće li dame koje bi eventualno ušle u Upravni odbor biti samo dekor, da ne kažemo “demokratski dekor” ili dekor za “ravnopravnost spolova”, ili će im se doista dati široke ovlasti u vođenju hrvatske ženske košarke. Kozmetičke promjene neće donijeti ništa dobro pa stoga vjerujemo kako će i budući potezi biti korijeniti i kvalitetni, a sve u interesu mnogo boljeg odnosa prema ženskoj košarci, njezinu razvoju i svekolikoj poziciji. Ili će se opet doći u fazu razmišljanja kako, isključivo zbog zapostavljenosti, treba utemeljiti Hrvatski ženski košarkaški savez o čemu je svojedobno bilo i riječi i ideja.

Foto: Za bolju reprezentaciju potrebne su i bolje hrvatske košarkaške lige / Snimio: Ivan Salantić