Imenovan Stručni savjet HKS-a za žensku košarku

U prostorijama Hrvatskog košarkaškog saveza, danas – 26. siječnja 2016., održana je 10. sjednica Upravnog odbora Hrvatskog košarkaškog saveza na kojoj je, pored ostalih, donesena i odluka o imenovanju članova Stručnog savjeta HKS-a za žensku košarku. Čine ga:

  • 1. Danira NAKIĆ BILIĆ – predsjednica
  • 2. Korana LONGIN – član
  • 3. Sandra MANDIR – član
  • 4. Anđa JELAVIĆ – član
  • 5. Vedrana GRGIN-FONSECA – član
  • 6. Koraljka HLEDE – član
  • 7. Željko CIGLAR – član

Foto: Danira Nakić na čelu Stručnog savjeta HKS-a za žensku košarku