Danas košarkaške prvakinje Hrvatske, sutra sa akademskim titulama kroz život

Časni i viteški na pobjedničkom postolju

Sve se može ako se hoće, kaže stara mudra izreka i nije točno da sport i škola, kako se često zna čuti, ne mogu ruku pod ruku. Mogu ako se obveze dobro izorganiziraju. Potvrda za to je i ŽKK Medveščak. U ovom tekstu ćemo hrvatske košarkaške prvakinje pogledati i s te strane i vidjeti da košarkašice kluba s Velesajma nisu samo odlične i uspješne između dva koša, nego je svaka od njih krenula svojim akademskim putem sa željom da stekne akademsku titulu, neke su to već uspjele, svjesne da se košarka ne može vječito igrati i da se sutra mora od nečega živjeti. Imati svoje zvanje i svoju struku i raditi.

(4) Ana-Marija Begić studentica je prve godine Fakulteta za mendžment u turizmu i ugostiteljstvu riječkog sveučilišta u Zaboku, smjer menadžment u turizmu

(5) Petra Perić je diplomirala na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, smjer graditeljstvo

(6) Ružica Džankić je studentica prve godine Stomatološkog fakulteta u Zagrebu

(7) Ivana Tikvić je druga godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, poslovna ekonomija

(8) Iva Borović je školovana košarkašica. Na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu magistrirala je, smjer košarka. Planira nastaviti školovanje i upisati doktorat na istom fakultetu

(9) Silva Šeda je diplomirala i nosi akademsko zvanje profesorice povijesti. Diplomirala je 2011. godine na Hrvatskim studijima  Sveučilišta u Zagrebu

(10) Iva Todorić na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, pohađa treću godina poslovna ekonomija, a na petoj će se opredijeliti za financijski smjer

(11) Nikolina Tičac je učenica 3. razreda XIII. gimnazije u Zagrebu

(12) Anja Majstorović na petrinjskom Odsjeku Sveučilište u Zagrebu pohađa prvu godinu  Učiteljskog fakulteta – Rani i predškolski odgoj

(13)Natalija Šegota ide u treći razred X. gimnazije u Zagrebu / Ozlijeđena košarkašica Medveščaka Marija Radoš treća je godina Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

(14)Nina Premasunac pohađa američki fakultet Rochester Institute of Tehnology, smjer marketing i međunarodno poslovanje, nakon toga planira magisterij

(15) Kiara Livajušić učenica je drugog razreda XIII. gimnazije u Zagrebu

Ovi podaci potvrđuju da sport i škola i te kako mogu zajedno.

Foto: Predsjednik Milan Perić (stoji desno uz svoje prvakinje) i te kakva je potpora košarkašicama Medveščaka da završe škole i da nakon aktivnog igranja košarke imaju svoja zvanja /žkkmedveščak